ANUNȚ IMPORTANT ! Ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță, în data de 09.12.2022, începând cu ora 14:30, portalul pentru depunerea on-line a registrului general de evidență a salariaților REGES precum și aplicația de preluare fișiere RVS la ghișeul ITM vor fi indisponibile temporar (durata estimata a intreruperii este de maxim 2 ore). Vă mulțumim pentru înțelegere!
     Serviciul IT, Inspectia Muncii


Secțiunea "Noutati” de pe site-ul Inspecției Muncii a fost actualizată cu un material informativ destinat cetatenilor straini non UE , referitor la prevederile legislative ce reglementeză:
    ➭timpul de muncă
    ➭salarizarea
    ➭concediul de odihnă
    ➭egalitatea de șanse și tratament
    ➭protecția maternității la locul de muncă
    ➭condițiile de muncă pentru minori
Materialul este tradus în limbile engleză, arabă, turcă, hindi, ucraineană, singaleză, vietnameză, sârbă și chineză și poate fi consultat aici: https://www.inspectiamuncii.ro/documents/...


Termeni si conditii de angajare in Romania pentru cetatenii ucraineni:
Правила та умови працевлаштування в Румунії :

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/...

Materialul este în limba ucraineană și conține informații referitoare la:
- încheierea contractului individual de muncă
- clauze obligatorii
- durata contractului individual de muncă
- perioada de probă
- timpul de muncă și de odihnă
- munca de noapte
- repausul periodic, zilnic și săptămânal
- concediul de odihnă
- suspendarea contractului de muncă
- încetarea contractului de muncă
- forme de angajare.


GHID înregistrare salariați cetățeni ucraineni în Registrul General de Evidență a Salariaților !


     ANUNȚ – privind procedura de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina, aprobată prin ORDINUL nr. 301 din 9 martie 2022 Cetăţenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina şi doresc să se încadreze în muncă, dar nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate, vor completa, în cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, cu sprijinul şi sub îndrumarea consilierului de orientare în carieră, declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la procedură. În cazul în care aceștia nu apelează la agenția pentru ocuparea forței de muncă, declarația se completează împreună cu angajatorul la care urmează să se încadreze. Declarația poate fi descărcată de pe site-ul ANOFM la link-ul - https://bit.ly/3qsDTWf
     ОГОЛОШЕННЯ - щодо порядку працевлаштування громадян України, які перебувають із зони збройного конфлікту в Україні, затвердженого НАКАЗОМ № 301 від 9 березня 2022 року Громадяни України, які прибули із зони збройного конфлікту в Україні та бажають влаштуватися на роботу, але не мають документів, що підтверджують їх професійну кваліфікацію чи досвід роботи, заповнюють в рамках інформаційно-професійних послуг,за підтримкою та під керівництвом консультанта з профорієнтації заяву на власну відповідальність за зразком, викладеним у додатку до порядку. Якщо вони не звертаються до служби зайнятості, декларація заповнюється разом із роботодавцем, до якого вони мають бути працевлаштовані. Заяву можна завантажити на сайті ANOFM за посиланням- https://bit.ly/3qsDTWf
      NOTICE - on the procedure of employment of Ukrainian citizens from the zone of armed conflict in Ukraine, approved by ORDER No.301 of 9 March 2022 Ukrainian citizens who come from the zone of armed conflict in Ukraine and wish to be employed, but do not have documents proving their professional qualification or work experience, shall fill in, within the framework of vocational information and counseling services, with the support and under the guidance of the career guidance counselor, the declaration on their own responsibility, according to the model provided in the Annex to the procedure. If they do not apply to the agency for employment, the declaration shall be filled together with the employer. The declaration can be downloaded from the NAE's website at the link - https://bit.ly/3qsDTWf


      IMPORTANT ! OUG nr. 142/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 1249/30.12.2021 aduce următoarea modificare Codului Muncii:
Art. V. — Alineatele (2^1) şi (2^2) ale articolului 164 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
      „(2^1) începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condiţiile alin. (1) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
      (2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică şi pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022."


      Începând cu data de 19 decembrie 2020, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic.
      Versiunea 6.0.8 a aplicației Revisal poate fi instalată numai dacă există deja pe stația de lucru versiunea 6.0.7 sau nu ați avut nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Pentru instalarea Revisal 6.0.8 nu este necesară dezinstalarea versiunii anterioare a aplicaţiei Revisal, 6.0.7. Utilizatorii care au instalată versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5 a aplicației și ulterior, vor efectua trecerea la versiunile 6.0.6, 6.0.7, după care vor instala versiunea 6.0.8. In fisierul Informatii Revisal gasiti informatii detaliate despre actualizarea si utilizarea aplicației Revisal si a portalului online REGES.
      Pentru securitatea datelor, este indicat ca inainte de orice operatiune legata de instalarea unei noi versiuni a aplicatiei Revisal sa efectuati o copie de siguranta a bazei de date, accesand butonul “Salvare baze de date” din meniul “Instrumente”.
      Începând cu data de 19 decembrie 2020, transmiterea registrului poate fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate din versiunile 6.0.7 sau 6.0.8 ale aplicației Revisal !


        În vederea creşterii gradului de conştientizare a lucrătorilor cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produce munca nedeclarată şi munca subdeclarată, la drepturile şi obligaţiile pe care le au aceştia, cât şi la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească "la negru" sau "la gri", Inspecţia Muncii desfăşoară, prin inspectoratele teritoriale de muncă, Acţiunea de informare: "VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ".


      In Monitorul Oficial nr.951/05.10.2021 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr.117/2021 prin care Codul Muncii a fost modificat cu următoarele prevederi:
  ➭Definirea și sancționarea ”muncii subdeclarate”: ”În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale.”
  ➭Acordarea unor drepturi salariale nete mai mari decât cele constituite și evidențiate în statele de plată ale salariaților a fost reglementată drept contravenție. Fapta de a acorda un salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale va fi sancționată cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei.
  ➭Redefinirea și sancționarea muncii nedeclarate prin primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă (și nu ”în afara programului de lucru”) stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial. Astfel, primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial va fi sancționată cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.
  ➭Depășirea, cu mai mult de o lună, a termenului stabilit în contract pentru plata salariului va fi sanctionată: ”Încălcarea de către angajator a obligației prevăzute (...) cu mai mult de o lună de la termenul de plată a salariului stabilit în contractul individual de muncă va fi sancționată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”.
  ➭Termenul de compensare a muncii suplimentare prin zile libere plătite a fost extins de la 60 de zile la 90 de zile, pentru a evita blocarea desfășurării raporturilor de muncă ale agenților economici și asigurarea desfășurării activității acestora în bune condiții.


INFORMATII IMPORTANTE IN CONTEXTUL GENERAT DE NOUL CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

   Informare privind vaccinarea angajatilor impotriva noului coronavirus (SARS-CoV-2)

   Punct de vedere al Inspectiei Muncii referitor la inregistrarile efectuate de catre angajatori in Revisal in baza O.U.G. nr.132/2000 in perioada 10.08.2020-19.12.2020 si dupa intrarea in vigoare a versiunii 6.0.8 a aplicatiei Revisal

   Ghid privind desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu / telemuncă / program individualizat de muncă

   Punct de vedere al Inspectiei Muncii referitor la diminuarea concediului de odihna in diferite situatii

   Recomandări privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2) la efectuarea curăteniei in sectorul non medical

   Recomandări privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2) în căminele pentru persoane vârstnice

   Recomandări privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2) la reluarea activitătilor de transport, distributie si încărcare/descărcare mărfuri

   Recomandări privind prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2) la reluarea activităţii în unităţile de frizerie, coafură şi cosmetică

   Precizari privind inregistrarea in REVISAL a reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana

   In atentia tuturor angajatorilor - Informare privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus la locurile de muncă

   Informare privind prevenirea infecţiei cu noul coronavirus în situaţia deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă

   Recomandari pentru lucratori privind prevenirea raspandirii infectiei cu COVID-19 la locurile de munca

   Recomandari pentru lucrători privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) în situatia deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă

   Anunt important privind masuri de protectie impotriva coronavirusului COVID-19

   In atentia tuturor angajatorilor - Informare Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie referitoare la certificatele de concediu medical pentru orice fel de afectiune medicala, si in special pentru carantina sau izolare la domiciliu in cazul persoanelor suspecte pentru COVID-19

    Actiuni de supraveghere a pietei pentru echipamente individuale de protectie puse la dispozitie pe piata in contextul raspandirii infectiilor cu coronavirus (COVID-19) :
         Adresa ITM
         Material informativ EIP COVID-19
         Ghid producator EIP in contextul COVID-19
         Ghid distribuitor EIP in contextul COVID-19
         Ghid importator EIP in contextul COVID-19

   Hotarare nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2

   Ordonanta de urgenta nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene

   Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, modificata si completata prin OUG nr.30/2020

   HG nr.217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020

   OUG nr.30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative in contextul COVID-19


Materialele documentare elaborate conform responsabilitatilor stabilite in domeniile de competenta ale Inspectiei Muncii in conformitate cu prevederile art.3 alin.1 din Legea prevenirii nr.270/2017, actualizate, se pot vizualiza accesand linkul https://www.inspectiamuncii.ro/informatii-privind-legea-prevenirii-nr.-270/2017


            Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova este o institutie publica, aflata in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei. Inspectoratul exercita controlul aplicarii prevederilor legale in domeniile sale de competenta la toate persoanele juridice si fizice, din sectorul public, mixt, privat si la alte categorii de angajatori si entitati juridice. Institutia este finantata integral de la bugetul de stat. Activitatea institutiei este reglementata de dispozitiile :
- Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata;
- Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin H.G. nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii
- Regulamentului de organizare si functionare al Inspectoratului Teritorial de Munca, aprobat prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 1095/2018.
      Atributii principale in domeniul relatiilor de munca
♦ controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;
♦ controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
♦ controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;
♦ asigura evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta al salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora;
♦ controleaza folosirea fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata;
♦ asigura inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitati si verifica prevederile acestora si conciliaza conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor;
      Atributii principale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei
♦ controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca;
♦ cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si bolilor profesionale;
♦ controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;
♦ autorizeaza din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca functionarea persoanelor fizice si juridice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;
♦ elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;
♦ dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care se constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
♦ dispune angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator;
♦ controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform competentelor;
♦ restrictioneaza, prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare, comercializarea produselor neconforme si dispune masuri de eliminare a neconformitatilor constatate;