conform Legii544/2001 art. 22  (1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

 

 

                          RECLAMATIE ADMINISTRATIVA

 

Denumirea autoritatii sau institutiei publice ..............................................

Sediul/Adresa .....................................................................................................

Data ............................................................

Stimate domnule/Stimata doamna .................................................... ,

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, întrucât la cererea nr ..............din data de .....................am primit un raspuns negativ, la data de ......................................................... , într-o scrisoare semnata de ...................................................................... (completati numele respectivului functionar)

Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................................…………………………………………………………………

Documentele solicitate se încadreaza în categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente:

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,

.......................................

(semnatura petentului)

Numele si adresa petentului ............................

Adresa ...........................................................

Telefon ...........................................................

Fax ..................................................................

 

 

 

 

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA

 

Denumirea autoritatii sau institutiei publice ..........................................

Sediul/Adresa ........................................................................................

Data .............................................................................

Stimate domnule/Stimata doamna ......................................................... ,

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, întrucât la cererea nr ..............din data de .....................nu am primit informatiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Documentele solicitate se încadreaza în categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente:

..............................................................................................................….

.....................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,

.......................................

(semnatura petentului)

Numele si adresa petentului ............................

Adresa ..........................................................

Telefon ..........................................................

Fax ...............................................................

 

 

                 

 

 

 

model cerere