( Fata )

 

Unitatea  ________________________________                                                        EXEMPLAR  I

Sediul      _______________________________                                                 Se inmaneaza persoanei incadrate

 

 

 

 

                                                                                  NOTA DE LICHIDARE

 

 

Numele _________________________________  Prenumele __________________________________

Nr. Matricol _________________  functia _________________________________________________

Locul de munca ________________________________________  .

Posed carnetul de munca : seria _______________    nr  ________________________

Motivul intocmirii notei de lichidare  1) ____________________________________________________

La data de  ______/______/___________

 

__________________

1)       Se inscrie motivul lichidarii : transfer, desfacerea contractului de munca conform art. ______ din Codul Muncii, etc.

 

Natura

debitului *)

Titlul executor **)

( natura, numarul,

data, emitentul )

Suma datorata

La data emiterii

Notei de lichidare

Creditorul

(numele si adresa)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

Sef compartiment financiar-contabil   **)

________________________________

 

 

 

 

 

 

_________________

 

*)       Imputatie, despagubire, suma datorata pentru marfuri cu plata in rate, suma datorata cu titlu de 

          obligatie de intretinere, imprumut C.A.R. ;

**)    Dispozitie de retinere, hotarare a Comisiei de judecata, hotarare judecatoreasca, angajament, etc.

          in cazul cand nu exista inca titlu executor, se va face mentiunea “in curs de obtinere” .

***)  Se semneaza dupa completarea datelor de pe versoul exemplarului


( verso )

Retributii nete incasate pe ultimele 12 luni (pentru calculul indemnizatiei de concediu de odihna) :

 

Anul

Luna

Suma

Anul

Luna

Suma

200__

a

A

200__

A

a

200__

a

A

200__

A

a

200__

a

A

200__

A

a

200__

a

A

200__

A

a

200__

a

A

200__

A

a

200__

a

A

200__

A

a

 

 

Durata concediului de odihna este de ______________ zile, din care pe anul in curs a folosit ____ zile .

II. Din concediul pe anul trecut nu a folosit ________ zile.

III.Concedii medicale platite pe ultimele 12 luni :

 

Luna ______________________  anul 200__ nr. zile ______________  .

Luna ______________________  anul 200__ nr. zile ______________  .

Luna ______________________  anul 200__ nr. zile ______________  .

Luna ______________________  anul 200__ nr. zile ______________  .

Luna ______________________  anul 200__ nr. zile ______________  .

 

     Alocatia de stat pentru  _____ copii, in valoare de _______________________  lei, a ridicat-o pana in

      luna _____________________  200__ inclusiv .

     In cursul acestui an a avut concedii fara retributie, absente nemotivate si invoiri care totalizeaza ___________ zile.

     Calificative profesionale obtinute in ultimii 3 ani :

Anul ______ calificativul _______________________

Anul ______ calificativul _______________________

Anul ______ calificativul _______________________

 

 

 

 

Data ________________________

 

 

                Seful compartimentului personal ,

               __________________________


                                                                                           (  Fata  )

 

Unitatea  ________________________________                                                        EXEMPLAR  II

Sediul      _______________________________                                                        Ramane la unitate                                                                                                                                          

 

 

 

 Nr. ________ din ___________          

 

 

 

 

                                                                                 NOTA DE LICHIDARE

 

 

Numele _________________________________  Prenumele __________________________________

Nr. Matricol _________________  functia _________________________________________________

Locul de munca ________________________________________  .

Posed carnetul de munca : seria _______________    nr  ________________________

Motivul intocmirii notei de lichidare  1) ____________________________________________________

La data de  ______/______/___________

 

__________________

2)       Se inscrie motivul lichidarii : transfer, desfacerea contractului de munca conform art. ______ din Codul Muncii, etc.

 

Natura

debitului *)

Titlul executor **)

( natura, numarul,

data, emitentul )

Suma datorata

la data emiterii

notei de lichidare

Creditorul

(numele si adresa)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

Sef compartiment financiar-contabil   **)

_______________________________

 

 

 

 

 

 

_________________

 

*)       Imputatie, despagubire, suma datorata pentru marfuri cu plata in rate, suma datorata cu titlu de 

          obligatie de intretinere, imprumut C.A.R. , etc.;

**)    Dispozitie de retinere, hotarare a Comisiei de judecata, hotarare judecatoreasca, angajament, etc.

          in cazul cand nu exista inca titlu executor, se va face mentiunea “in curs de obtinere” .

***)  Se semneaza dupa completarea datelor de pe versoul exemplarului II


(verso)

 

 

             (exemplu )

NATURA DEBITULUI

Suma datorata

Semnatura responsabilului

Avansuri spre decontare

A

A

Carti biblioteca tehnica

A

A

Abonament  C.F.R.

A

A

Abonament auto

A

A

Echipament sau materiale de protectie

A

A

Scule

A

A

Alte obiecte de inventar

A

A

Sindicat

A

A

Evidenta militara

A

A

                                                                     

 

Am primit urmatoarele documente la plecare :

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Data _________________                  

 

Semnatura,         

 

__________________________

model nota de lichidare