"Persoanele cu functii de conducere si de control si functionarii
publici care care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor
publice centrale ori locale sau in cadrul   institutiilor   publice ori
de interes public au obligatia ca, anual, in situatia in care dobandesc
bunuri de natura celor prevazute prin lege, sa isi actualizde avere."                                                                                                        

DECLARATII DE AVERE / INTERESE DEPUSE IN ANUL 2018 

 

Pagina actualizata la data de :07 Martie 2018