Unitatea _____________________________           

 Nr. inregistrare de la I.T.M. _______/_____________

 

 

 

Catre ,

 

Inspectoratul  Teritorial de Munca

 

 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicata, solicitam acordarea/reinnoirea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii pentru activitatile mentionate in declaratia pe propria raspundere privind respectarea  legislatiei de protectia muncii.

Datele de identificare, activitatile unitatii si conditiile in care se solicita autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii sunt cele mentionate in declaratia pe propria raspundere .

 

 

 

 

Solicitant,

______________________________________

(functia, numele si prenumele conducatorului)

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTA :

 

                Angajatorii care nu sunt comercianti in intelesul O.U.G. nr. 76/2001, cu modificarile ulterioare, respectiv persoanele fizice care nu au calitatea de angajatori se autorizeaza conform Legii 507/2003.model cerere