REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

 

    CAP. I

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Inspecţia Muncii este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.

    (2) Inspecţia Muncii este instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat.

    (3) Toate veniturile aferente activităţilor desfăşurate de Inspecţia Muncii se fac venit la bugetul de stat, cu excepţia veniturilor activităţii «Revista Obiectiv».

    (4) În subordinea Inspecţiei Muncii se organizează şi funcţionează, în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, inspectorate teritoriale de muncă, unităţi cu personalitate juridică.

…………………………..