CERERE – TIP

 

 

 

Denumirea autoritatii sau institutiei publice ............................................

Sediul/Adresa ..........................................................................

Data .................................

Stimate domnule/Stimata doamna ........................................................ ,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente (petentul este rugat sa enumere cât mai concret documentele sau informatiile solicitate):

..............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................

Doresc ca informatiile solicitate sa îmi fie furnizate, în format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail (optional):

.................................................................................................................

Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (daca se solicita copii în format scris).

Va multumesc pentru solicitudine,

.......................................

(semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului ...............................................................

Adresa ..........................................................

Profesia (optional) .......................................

Telefon (optional) ........................................

Fax (optional) ..............................................

 

 

 

 

 

model cerere